KURULUŞ

Kuruluş

Eyüp Belediye Başkanı Sn. Remzi Aydın tarafından 01 Aralık 2014 tarihinde kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; rehabilitasyon hizmetlerinden aile danışmanlığına,erzak,kömür sıcak yemek dağıtımından giysi ve eşya yardımına, kişisel bakım hizmetlerinden aile ve psikolojik danışmanlığına, istihdam desteğinden sağlık yardımlarına,engelli bireylere mesleki eğitimden engelli bireylerin istihdamına, hasta ve yaşlı ziyaretlerinden hoşgeldin bebek ziyaretlerine,doğum desteğinden,sünnet desteğine,kırtasiye desteğinden lise son sınıf öğrencilerine burs desteğine,Evde kadın istihdamından meslek edindirme kurslarına,sosyal kültürel gezi ve ziyaretlerden medikal malzeme desteğine kadar birçok alanda örnek olacak proje ve uygulamalar ile ihtiyaç sahibi Eyüp halkının yüzünü güldürüyor.

lkelerimiz
 Kurumsal temsiliyet
 Sürekli iyileştirme ve geliştirme
 Hizmette adalet ve eşitlik
 Hizmette kalite önceliklilik
 Karar alma ve uygulamalarda şeffaflık
 Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik
 Katılımcılık
 Paylaşımcılık
 Sürdürülebilirlik
 Hesap verilebilirlik


Sosyal Destek Hizmetlerimiz
 Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri (SED)
 İş ve İstihdam Hizmetleri
 Rehabilitasyon ve Danışmanlık Hizmetleri
 Sağlık Hizmetleri
 ESKEP Hizmetleri (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı)
 Kadın Konukevi Hizmetleri


Hizmet Birimlerimiz
 Aile ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
 ESER Birimi (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi)
 ESKEP Birimi (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı)
 İş ve Kariyer Geliştirme Birimi
 Kadın Konukevi Birimi
 Kuzey Bölge Birimi
 Sağlık Hizmetleri Birimi
 SED Birimi (Sosyal Ekonomik Destek)
 Şefkateli Mağazası Birimi
 Şeker Hayat Birimi
 Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi
 İdari Hizmetler Birimi
 Operasyon ve Uygulama Birimi

Birimlerimizin faaliyet ve hizmetlerine yönelik detay bilgiler sayfamızda ayrıca yeralmaktadır.