ÇALIŞMA İLKELERİ

Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

  • Hizmetlerde kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
  • Engellilerin; hayatın her alanına katılımlarını sağlayabilecek çalışmalar yapmak.
  • Kadına yönelik taciz ve şiddetin, bir insan hakları ihlali olduğu inancıyla; şiddete maruz kalan kadınların yanında olmak.

Yoksul vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, dul ve yetimlerin ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurluca yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.
İlçemizde; yatağına aç yatan, soğukta dışarıda yatan kimse bırakmamak.
Sosyal yardımları; temel insan haklarına ve insan onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla, gönüllülerin katılımcılığını ve paylaşımcılığını da sisteme dahil ederek yapmak.